fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

NAŠE KOMPETENCIJE

Proverite dokumente koji potvrđuju našu stručnu spremu i naše dozvole za rad!

OVLAŠĆENI ČLANOVI INŽENJERSKE KOMORE:

  • projektovanje objekata iz oblasti gasne i naftne industrije: 3 lica
  • projektovanje električne instalacija objekata: 3 lica
  • sa licencom za odgovornog izvođača radova: 3 lica

Stručna sprema za protiveksplozijski zaštićene uređaje

  • Rukovalac protiveksplozijski zaštićenim uređajima: 8 lica
  • Ispitivač protiveksplozijski zaštićenih uređaja: 3 lica
  • Tehnički rukovodilac rukovalaca i popravljača protiveksplozijski zaštićenih električnih i neelektričnih uređaja: 3 lica