fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

Izvođenje radova

Precizan, brz stručni rad iskusnog tima

Naši saradnici profesionalno izrađuju, transportuju i instaliraju instrumente za automatizaciju, stavljaju u pogon električne veze i izvode ostale potrebne završne radove.

Radove izvode naši stručno osposobljeni inženjeri, tehničari, mehaničari, električari i bravari sa puno godina iskustva.

Naši zadaci izvođenja:

  • Vršimo stručnu konfiguraciju primarnih instrumenata i terenskih uređaja. Mreže za izjednačavanje potencijala i linije kablova takođe izvodimo stručno. Informatičke mreže – izvodimo fizičku instalaciju kablovske i bežične mreže.
  • Ormari instrumenata – poverite nam predmontažu, instalaciju i testiranje kontrolno-komandnih ormara slabe ili jake struje.
  • Uređaji za zaštitu od požara i zaštitu imovine – pored instaliranja i testiranja vršimo i propisana kontrolna ispitivanja u vezi sa puštanjem u pogon (preispitivanje dodirne zaštite, ispitivanje mreže za izjednačavanje potencijala, preispitivanje eksplozivno zaštićenih uređaja, preispitivanje zaštite od groma, preispitivanje zaštite od požara)
  • FAT (Factory Acceptance Test- ispitivanje prilikom prijema u fabrici)
  • SAT (Site Acceptance Test – ispitivanje prijema na licu mesta)