fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

Razvoj softvera

Razvoj softvera – za moderne sisteme automatizacije

Vršimo razvijanje kontrolnih jedinica za automatizaciju kao i razvoj prikaznih aplikacija, odnosno integraciju postojećih softvera.

Releji i pneumatični regulatori postaju sve inteligentniji, automatizacija u veku Industrije 4.0 zahteva ažurnu informatiku. Naše kontrolne jedinice i sa njima povezani softveri za prikupljanje podataka i prikazivanje u realnom vremenu prosleđuju podatke proizvodnje ka priključenim sistemima. U našim sistemima je moguća i validacija kao i sačinjenje izveštaja primenom KPI indikatora.

U sledećim razvojnim zadacima možete računati na nas:

  • Programiranje kontrolera sistema upravljanja tokovima na bazi I/O-a, PLC-a i DCS-a, konfiguracija, stavljanje u pogon, održavanje površine za prikaz i intervenisanje, a zatim pružanje usluge sistemskog inženjeringa (npr.: Pepperl & Fuchs, Siemens, Schneider, Omron, Emerson, Honeywell, Yokogawa itd.).
  • Programiranje veze između sistema za upravljanje tokovima i informaciono-tehnoloških sistema (Modbus, TCP/IP, ODBC, OPC i sl.), konfiguracija, stavljanje u pogon sistema održavanja rada, obavljanje delatnosti sistemskog inženjeringa (npr.: MTL – Emerson Asset Management Solutions [AMS]).
  • Programiranje, konfiguracija i nadziranje tehnoloških informacionih sistema za pomaganje upravljanja industrijskom proizvodnjom (npr.: OSIsoft Inc. (USA) Plant Information System ili skraćeno: PI sistem).
    Inteligentni PI sistem skuplja, čuva i obrađuje podatke iz sistema upravljanja tokovima. Obezbeđuje softvere potrebne za prikupljanje, arhiviranje, obradu i raspodelu merenih podataka da bi oni postali dostupne i korisne informacije na nivou preduzeća. Pruža Real-time vezu između tehnoloških i administrativnih sistema.
  • Predikcija i prediktivna analitika pomaže siguran rad i održavanje u optimalnom vremenu, odnosno podstiče efikasnost proizvodnje. Bazu sistema čine prethodno prikupljeni podaci iz kojih je ciljna informacija lako dostupna (Big Data).