fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

Savetovanje

Naći ćemo tehnologiju upravljanja tokovima koja najviše odgovara za Vašu industrijsku granu i firmu.

Naši stručnjaci koji temeljno poznaju proizvode i postupke na tržištu automatizacije daće Vam savete koji najviše odgovaraju Vašoj firmi.

Naši projektanti, inženjeri i sistem integratori su među najboljima u struci. Više njih redovno predaje na stručnim konferencijama, možete imati poverenja u njihovu stručnost. Uz pomoć njihovih saveta možete brzo reagovati i na probleme u radu postojećih tehnologija.

Tipične oblasti u kojima možete tražiti naš savet:

  • Upravljanje tokovima i izrada koncepcije pogonskih informacionih sistema
  • Dijagnostika grešaka terenske komunikacije
  • Određivanje principa merenja i specifikacija instrumenata
  • Optimalizacija funkcionisanja sistema za upravljanje tokovima
  • Integracija signala specijalnih instrumenata i opreme za proizvodnju u sistem upravljanja tokovima (specijalni protokol-konvertori)