fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

Projektovanje

Kvalitetno stručno projektovanje – sa svojim iskusnim projektantskim timom

Iskusni projektantski tim grupe kompanija SCADA Group vrši stručnu izradu projekata sistema za automatizaciju.

Kod većih investicija stručno planiranje je regulisano zakonskim propisima, ali bez obzira na veličinu, kod svakog sistema je bitno stručno planiranje. Nepotpun ili neisplanirani sistem košta više nego što se može uštedeti na projektovanju.

Izrađujemo projekte za jedinstvene uređaje i opremu, projekte instaliranja i planove za ispitivanje probnim pritiskom, kao i projekte primarnih instrumenata, tehnike upravljanja, snabdevanja električnom energijom, zaštite od udara groma, katodne zaštite, sistema za dojavu požara i za zaštitu imovine, čak i u zonama opasnosti od eksplozije.

Ispitujemo potrebe. Upoznajemo se sa tehnologijom, zahtevima korisnika, određujemo potrebne uređaje i opremu.
Projektujemo. Radimo sa najmodernijim softverima. (npr. EPLAN, AutoCAD). Brinemo se o konstantnoj dokvalifikaciji naših inžinjera i mimo obaveznih obuka inženjerske komore.

Dokumentujemo. Projektantski tim izrađuje dokumentaciju izvedenog stanja, a na poseban zahtev i plan održavanja.