fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

O nama

SCADA Group kao odlučujući akter na mađarskom tržištu u oblasti automatizacije pruža sveobuhvatne usluge na području upravljanja industrijskim tokovima.

Naše delatnosti. Bavimo se projektovanjem, izgradnjom, upravljanjem, održavanjem, popravljanjem i servisiranjem terenskih sistema sa primarnim instrumentima, hardverskih i softverskih sistema povezanih sa mernom tehnikom, upravljanjem tokovima i automatizacijom industrijskih tehnologija. Naše ubeđenje. Verujemo da u industrijskoj informatici kao i u automatizaciji inteligentna sredstva IoT (Internet of Things) i IIoT (Industrial Internet of Things) predstavljaju budućnost. Naši uređaji će doneti rezultate i u Vašoj industrijskoj grani, jer tokom projektovanja primenjujemo metode poslovne inteligencije (Business Intelligence). Trudimo se da Vaša firma ima potpuni dostup informacijama dobijenim na osnovu podataka nastalih tokom proizvodnje. Naši uređaji za prikupljanje podataka omogućuju obradu sve više podataka tehnologijom Big Data

UPOZNAJTE SE SA NAŠIM REFERENCAMA!