fbpx
+36 52 557 140 mail@scada-group.hu

Održavanje

Održavanje čak i u stalnoj pripravnosti za miran rad

Pored otklanjanja eventualnih kvarova redovno ispitujemo uređaje i vršimo nadzor sistema tehnike upravljanja.

Zastoj zbog kvara na uređaju može da prouzrokuje čak i više milionski gubitak u proizvodnji. Da ne govorimo o ugrožavanju života ljudi. Na zahtev za naših klijenata obezbeđujemo stalnu pripravnost sistemskih inženjera i tehničara radi brzog otklanjanja kvarova.

  • Izrađujemo planove održavanja. Obezbeđujemo besprekorno funkcionisanje primarnih instrumenata (čišćenje, kalibracija, overavanje, popravka).
  • Redovno održavamo sisteme upravljanja tokovima, obavljamo ad-hoc popravke.
  • Obavljamo radove održavanja po ugovoru i ad-hoc.
  • Pružamo uslugu 24-časovne pripravnosti 365 dana u godini.
  • Vršimo dijagnostiku poremećaja na hardverima i softverima, vršimo ažuriranje i sigurnosno čuvanje.